October 10, 2020

Vatten på området och landgångar till bryggorna

Fr o m 19/10 är vattnet på området avstängt och landgångarna till de ordinarie bryggorna borttagna. Ni som vill ha era båtar i sjön längre måste flytta dessa till expansionsbryggan. Landgången till expansionsbryggan kommer att ligga kvar.

September 10, 2020

Arbetsuppgifter under hösten

Säsongen närmar sig slutet och vi har sammanställt en lista över arbetsuppgifter som behöver utföras innan vintern. Frivilliga anmäler sig till landansvarig Ola Isaksson.

  • Altan till servicehus, flera olika delmoment – Anmälan till Ulf Westerberg som informerar

  • Dörrfoder servicehus

  • Paxfläkt duschutrymme

  • Dra ut elkabel på båtupplaget

  • Ställa bockar i ordning framför förråden

  • Kolla dagvattenavlopp vid kanalen

  • Tillverka regnskydd över vinschen på mastkranen

Hälsningar,

Styrelsen

August 18, 2020

Inmätning av byggnader på hamnområdet

Inmätning av byggnader på området kommer att ske den 15/10. Vidare vill vi också påminna om att de som inte sökt bygglov innan 2020-12-31 kommer att förlora sin tomtplats.

Hälsningar,

Styrelsen

August 18, 2020

Båtupptagningsdagar i höst

Höstens planerade upptagningsdagar blir 13/9, 20/9 och 27/9. Anmälan sker via anslag på seglarstugan. Övriga önskemål tas direkt med Ola Isaksson.

July 01, 2020

Lektion i sopsortering

Avfallsbehållaren för brännbart är inte avsedd för byggmaterial. Överblivet trävirke, wellpapp, plast mm ska fraktas till Bredviksbergets återvinningsstation. Det är med andra ord ingen skillnad på de regler som gäller för sopsortering på marinan och hemma.

Våra kärl töms varannan vecka förutom kärlet för matavfall som töms varje vecka. Senaste tömningen gjordes 1/7.

Sommarhälsningar från styrelsen

1 / 4

Please reload

© 2018 Bondö Marina Hamnförening