top of page

Aktiviteter 2024!
Sjösättningsdagar – 19/5, 2/6, 9/6. Bokning via anslagstavlan.

Arbetsdag: 9/6
Bondön runt: 15/6
Bondödagen, Öppet hus: 15/6

Båtplatser

I hamnbassängen finns tre bryggor. De inre två av dessa är enbart för medlemmar. Bryggan närmast kanalen har platser för egna medlemmar längst in närmast land, samt 8 gästplatser längst ut på bryggan.

Det finns tillgång till el och vatten på alla platser.

Vid hamnbassängen finns såväl sjösättningsramp som sjösättningskaj och en mastkran.

Kostnaden för att ställa sig på en gästplats eller nyttja anläggningens utrustning finns angiven under menyrubriken ”Gäster”.

Är du intresserad av en båtplats så går det att kontakta kassören, som har hand om båtregistret och vet om det är någon plats ledig. Det går även att ställa sig i kö.

Båtupplag & Båthus

På marinan finns ett stort båtupplag för vinterförvaring av medlemmarnas båtar. Sommartid är ytan nyttjad som parkering.

På båtupplaget finns även 2 uppställningsplatser för husbilar, vid kanalen nära bron. Kostnaden för att ställa sig på en uppställningsplats finns angiven under menyrubriken ”Gäster”.

Hamnförenigen har fördelat arrendetomter för båthus till olika båthusföreningar. Varje förening har sedan uppfört båthus i egen regi. Ett krav för att få vara medlem i en båthusföreningar är att man även är medlem i Bondö Marina Hamnförening. Försäljning av andel i en båthusförening hanteras av andelsägaren och båthusförening.

Förråd/Stugor

Hamnförenigen har fördelat arrendetomter för mindre förråd till föreningens medlemmar som anmält intresse. Varje medlem har sedan uppfört förråd i egen regi. Ett krav för att få äga ett mindre förråd är att man även är medlem i Bondö Marina Hamnförening. Försäljning av förråd hanteras av ägaren.

bottom of page