top of page

Båtupplag/Båthus

Båtupplag

För att kunna nyttja båtupplaget så måste man först bli medlem i Bondö Marina Hamnförening.

Ansökan om plats på båtupplaget görs hos Landansvarig (se under rubrik Styrelsen).

Varje plats kopplas till ett unikt arrendeavtal med föreningen.

Båthus

När det gäller båthus så finns mer information under "Stadgar och regelverk" i menyn.

bottom of page