top of page

Stadgar och regelverk

Varje medlem är skyldig att känna till föreningens stadgar, samt följa de ordningsföreskrifter, regelverk och anvisningar, som fastställts av föreningsmötet för föreningen..

bottom of page