Stadgar och regelverk

Varje medlem är skyldig att känna till föreningens stadgar, samt följa de ordningsföreskrifter, regelverk och anvisningar, som fastställts av föreningsmötet för föreningen..