top of page

Medlemskap i Bondö Marina Hamnförening

Medlemskap kan erhållas av alla som ansluter sig till föreningens ändamål. Dessa finns beskrivna i stadgarna.

 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Anmälan görs genom att fylla i följande dokument: AnsokanMedlemskap.

Båtplatser
Båtupplag & Båthus
Förråd/Sjöbodar

Vid Bondö Marina finns en hamnbassäng med tre bryggor. Två av dessa bryggor är enbart för medlemmar. En brygga har "expansionsplatser" för egna medlemmar, tills det är dags att investera i ytterligare bryggelement på de nya bryggorna, samt 8 gästplatser.

Under 2018 har det fördelats 5 arrendetomter  för båthus och 5 båthusföreningar med hamnföreningens medlemmar har byggt 5 nya båthus. Det finns plats för 1-2 båthus till.

Under 2018 fördelades arrendetomter för mindre förråd bland hamnföreningens medlemmar. Under 2019 kommer vi säkert att se en massa förråd "poppa upp" på området.

bottom of page