top of page

Medlemskap i Bondö Marina Hamnförening

För att kunna erhålla båtplats, ett arrende på mindre förråd, en plats för vinterförvaring av båten eller andel i båthusförening, krävs medlemskap i föreningen.

Medlemskap kan erhållas av alla som ansluter sig till föreningens ändamål. Dessa finns beskrivna i stadgarna.

Föreningen har även beslutat om grundläggande ordningsregler för föreningens medlemmar – ordningsregler.

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Anmälan görs genom att fylla i följande dokument: AnsokanMedlemskap.

bottom of page