top of page


Bryggorna görs klara för vintern 10/10

2023-10-07 07:27


Bryggorna kommer att flyttas ut och göras klara för vintern nu på tisdag den 10/10. I och med detta tas landgångarna bort.

Kvarvarande båtar behöver därför flyttas innan. Gästbryggan kan nyttjas i mån av plats.

 

----------------------------------------------------------------------------

Öppet hus lördagen 17/6 14:30

2023-05-15 09:29


I samband med målgången av Piteå segelsällskaps segling "Bondön runt" kommer vi att bjuda in allmänheten till marinan. Vi önskar därför att alla som har möjlighet är på plats för att ta hand om besökarna, svara på frågor, visa dem runt på området och även låta dem titta in i byggnaderna. Det är förstås även en möjlighet att själv se på när båtarna går i mål och kommer tillbaka in till hamnen.
Båtarna berknas komma i mål från 14:30 på lördag, 17/6, vilket också är tiden vi kommer att annonsera.

Väl mött!
Styrelsen

 

----------------------------------------------------------------------------

Arbetsdag, Bondö marina, 3/6 10:00.

2023-05-15 09:29


Vårens arbetsdag närmar sig. Vi startar 10:00 med en kortare medlemsinformation.

De arbetsuppgifter som behöver utföras är:

 • Nya bordsbänkar 

 • Köpa virke o skruv till bordsbänkar

 • Justera plintar servicestugan, så att den hamnar mer i våg

 • Montera badrumsfläkt i servicestugans duschdel  

 • Köpa ut fläkt till badrum

 • Tillverka några bockar för master och flytta några långliggare när det gäller master, så vi kan åtgärda diket bakom nedre båthus

 • Montera montageskiva och snygga till VA-anslutningarna vid lys-masten (plywood) 

 • Flyttar parkeringsbockarna 1,5 meter närmare sjöbodarna så vi får mer yta när vi passerar mer båtar, “delvis utfört”

 • Röja sly

 • Skruva fast lös flottör på y-bom, D-11 Lundmark.

 • Kontrollera eventuellt lösa flottörer på övriga y-bommar. 

 • Sätta ut vattenslangar 

 • Panta returburkar

 • Fylla grus/material vid sjösättningsramps slut/vatten

 • Städning kring förråd


Kolla igenom uppgifterna och ta med de redskap/verktyg som kan komma att behövas. Om någon vill ta på sig att utföra någon av sysslorna på annan tid kan detta stämmas av med Ola Isaksson, 070-345 55 59. 

Hamburgare serveras för att återställa energinivån till ursprungsläget innan vi avslutar för dagen.

Väl mött!
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------
Sjösättningsdagar våren 2023.

2023-05-15 09:29


Planerade dagar för sjösättning är 14/5, 21/5 och 4/6. Anmälningslistor finns uppsatta på anslagstavlan vid servicehuset.

Eventuella frågor tas direkt med Ola Isaksson (070-345 55 59).

 

----------------------------------------------------------------------------

Båtupptagning hösten 2022.

2022-09-06 14:12


Planerade dagar för båtupptagning är 18/9, 25/9 och 2/10. Anmälningslistor finns uppsatta på anslagstavlan vid servicehuset.

Eventuella frågor tas direkt med Ola Isaksson (070-345 55 59).

 

----------------------------------------------------------------------------

Höstens arbetsdag och öppet hus.

2022-09-06 13:00

Den 8/10 klockan 11:00 genomför vi höstens arbetsdag. Vi inleder med ett kortare medlemsmöte. Medtag egen matsäck. Gasolgrill och eldstäder finns för de som vill grilla.

Arbeten som ska utföras:
- Montering/korrigering av y-bomsfästen
- Röja sly på pirerna
- Röja sly på området/andra sidan vägen
- Lämna in pant
- Ta in vattenslangar
- Plocka sten på området

De som har möjlighet tar med:
- Röjsåg
- Släpvagn

Klockan 13:00-16:00 bjuder vi in allmänheten att besöka vår anläggning och uppmanar därför alla som har möjlighet att vara på plats, visa personer runt på området och hålla sina byggnader öppna.

Avslutningsvis behöver vi någon/några som kan anmäla sig frivilliga för att bygga ett skärmtak över veden vid grillplatsen. Arbetet kan utföras på valfri tidpunkt. Anmäl er till Ola Isaksson (070-345 55 59) för detta uppdrag.

 

----------------------------------------------------------------------------

Servicebyggnaden är tillfälligt stängd

2022-02-04 20:54

Avloppet är trasigt! Tyvärr är vi tvungen att hålla utrymmena låsta till vi hittat felet. 

----------------------------------------------------------------------------

Bryggorna har flyttats ut inför vintern

2021-10-15 10:30

I onsdags flyttades bryggorna inför vintern. Bo, Rickard, Bengt och Ola in action...

----------------------------------------------------------------------------

Landgångarna till bryggorna tas bort

2021-10-04 08:30

Den 9/10 är sista dagen ni enkelt kommer åt era båtar vid bryggorna. Morgonen därpå tas landgångarna bort. Den som vill ha båten i längre kan flytta sin båt till träbryggan i mån av plats. Där lämnas landgången kvar.

----------------------------------------------------------------------------

Skärgårdsdag och säsongavslutning

2021-09-13 08:00

Den 2/10 organiserar vi en skärgårdsdag på vår fina marina. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta och även övernatta. PSS tar fram grillen. Varmt välkomna!

----------------------------------------------------------------------------

Båtupptagning i höst

2021-09-13 08:00

Ordinarie dagar är: 19/9, 26/9. Extra dag 3/10. Tänk på att vattnet på området kan vara avstängt för säsongen den 3/10 om vädret kräver detta.
Anmälning görs via anslag på tavlan vid servicehuset.


Övriga tider enligt överenskommelse med Ola’s truck. 070-345 55 59.

----------------------------------------------------------------------------

Avgift för uppställning av båtvagnar på området under sommaren

2021-09-13 08:00

Till er som ännu inte betalt avgiften för att förvara båtvagnen på marinan under sommaren ber vi Swisha 200kr till 123 001 93 80.

----------------------------------------------------------------------------

Stenar i farleden

2021-06-17 10:40

Piteå kommun meddelar att de stenar i farleden som utgör en fara för grundstötning nu är markerade med bojar.

----------------------------------------------------------------------------

Broöppning Bondö Marina

2021-06-09 08:00

Piteå kommun meddelar att bron nu fungerar som den ska igen.

----------------------------------------------------------------------------

Broöppning Bondö Marina

2021-05-28 15:30

För tillfället fungerar inte bron problemfritt!

Vid fel ska anmälan göras till Gatuavdelningen, Piteå Kommun, Dick Junes tfn 070- 2095033.

----------------------------------------------------------------------------

Städdag på Bondö Marina - Save the date!

2021-04-26 19:59

20/6 klockan 13:00 organiserar vi en städdag på området. Lägg in datum och tid i din kalender redan nu!
 

Hälsningar,
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------

Uppställningar av tomma vaggor/båtvagnar i sommar

2021-04-26 19:58

Även i sommar har du som medlem möjligheten att ställa din tomma vagga eller båtvagn på området. Detta gäller i första hand de medlemmar som förvarar sina båtar på området även vintertid. Alla vagnar ska tydligt vara märkta med namn och telefonnummer.

Dokument: Uppställningsplats

Från och med denna sommar tar vi ut en avgift på 200kr av de som väljer att förvara sin vagga/båtvagn på marinan.

Hälsningar,
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------

Kemikalie- och avfallshantering vid rustning av båtar

2021-04-26 19:49

Nu kommer den tid vi alla längtat efter. Låt oss gemensamt se till att vi även i framtiden kan få behålla en attraktiv miljö och ett klimat som inte påverkas av sådant som vi kan undvika.

Vi som båtägare omsätter en mängd kemikalier runt vår fritidssysselsättning. Att hantera oljor och bottenfärg på ett korrekt sätt är idag självklart men det finns mycket mer vi måste ha koll på. Det är den enskildes ansvar att uppfylla alla regler runt sin egen kemikaliehantering. Har du för lite kunskap i det här avseendet bryter du inte bara mot föreningens föreskrifter utan även mot gällande lagstiftning.

Det är endast tillåtet att använda biocidfri bottenfärg. Vid slipning och skrapning av båtbottnar ska detta alltid göras på ett miljöanpassat sätt. Slip och skraprester får inte hamna på marken. Marken ska därför skyddas genom att en presenning läggs under båten. Material som samlas upp betraktas som farligt avfall och skall lämnas på återvinningsstation. Se till att samla upp vid varje arbetstillfälle, så att det inte blåser över hela marinan. Vid användning av slipmaskin skall denna vara försedd med dammsugare för uppsamling av damm.

I år vill vi särskilt belysa den negativa inverkan som traditionell glykol, etylenglykol, har på miljön. Glykol är ”vardagsnamnet” på det vi använder för att motverka att våra motorer ska frysa sönder och korrodera under vintrarna.

Etylenglykol är mycket giftigt. Har du använt etylenglykol till konserveringen av din motor i höstas är du skyldig att ta reda på detta och se till att avfallet tas om hand på ett säkert sätt. Etylenglykol får inte under några omständigheter hamna på marken eller i vattnet.

Etylenglykol har en mycket söt smak och är därför attraktiv att slicka i sig. 50-100ml räknas som dödlig dos för en människa. För hundar, harar, fiskar och insekter krävs förstås en avsevärt mindre mängd. Även låga koncentrationer är farliga. Till skadeverkningarna hör: yrsel, magsmärtor, kramper, fertilitetsnedsättning, fosterskador, tillfällig medvetslöshet, akut njurinsufficiens, andnings- och hjärtstillestånd. Även framställningen av etylenglykol påverkar miljön negativt. Bara i Sverige står etylenglykol för ett utsläpp av 100000 ton växthusgaser varje år.

Vill du värna om miljön och samtidigt slippa komplicerad hantering finns ett miljövänligt alternativ. Propylenglykol har samma egenskaper gällande frost- och korrosionsskydd utan någon av de negativa biverkningarna hos etylenglokol. Läs på etiketten och välj rätt till hösten! Har du svårt att minnas namnen och vilket som ska undvikas? Fråga då efter ”Miljöglykol” när du handlar.

Hälsningar,
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------

Arbetsuppgifter våren 2021

2021-04-26 19:43

Nu inför säsongen har vi några arbetsuppgifter som behöver utföras på anläggningen. Den/De som kan tänka sig att utföra någon av uppgifterna kan anmäla detta till respektive ansvarig (angiven inom parentes i anslutning till uppdraget), som informerar vidare om vad som ska göras.

- Handikapp-ramp upp på servicehusets trädäck (Ulf Westerberg)

- Trappsteg till servicehusets trädäck mot hamnbassängen (Ulf Westerberg)

- Justera dörren på servicehusets ”baksida” genom att palla upp byggnadens hörn (Ola Isaksson)

- Nytt trädäck vid seglarstugan i samma höjd och utförande som vid servicehuset (Ulf Westerberg)

- Justera seglarstugans höjd i samma nivå som servicebyggnaden (Ulf Westerberg)

- Klä piren vid mastkranen med hönsnät för att undvika ilskna tärnor (Ulf Westerberg)

Hälsningar,
Styrelsen

----------------------------------------------------------------------------

Sjösättningsdagar våren 2021

2021-04-12 07:06

Olas Truck informerar om vårens sjösättningsdagar. Ordinarie dagar är 16/5, 23/5, 13/6 ( reserv dag 20/6). Anmälningslistor finns uppsatta på anslagstavlan på Bondön. Läs mer här: Info Olas Truck

----------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsmöte och medlemsmöte

2021-03-04 22:20

Tisdagen den 23 mars 2021 klockan 18:30 kommer årsmötet för verksamhetsåret 2020 att hållas. På grund av den rådande Coronaepidemin kommer årets möte att arrangeras via konferenssystemet Zoom. Kallelsen med en länk för att ansluta till mötet har skickats ut via epost tillsammans med dagordningen. Vänligen kontrollera skräpposten om du inte fått din inbjudan. Instruktioner för Zoom skickas ut någon dag innan mötet.

I anslutning till årsmötet hålls även ett medlemsmöte.

Väl mött!

Styrelsen

bottom of page