top of page

Båtplatser

Vid Bondö Marina finns en hamnbassäng med tre bryggor. Två av dessa bryggor är enbart för medlemmar. En brygga har "expansionsplatser" för egna medlemmar, tills det är dags att investera i ytterligare bryggelement på de nya bryggorna.

Varje enskild medlem som vill ha båtplats tecknar ett arrendeavtal med föreningen.

 

Fördelning av båtplatser

De båtplatser som finns vid nya bryggorna är alla upptagna av medlemmar. Det finns fortfarande möjlighat att få en båtplats vid expansionsbryggan. Detta kräver dock att medlem betalar insatsavgift för båtplatsen, som skall täcka medlems insats vid investering av nytt bryggelement när expansionsplatserna är fullsatta. Därtill tillkommer vanlig årlig avgift, som dock är något rabatterad, då expansionsbryggan inte håller samma standard.

Ansvarig för att fördela tillgängliga platser är vattenansvarig. Kontaktuppgift finns under rubriken "Styrelsen".

 

bottom of page